Met dank aan

NIK Holland Rijnland is tot stand gekomen dankzij subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en een aantal fondsen. Hieronder vindt u een overzicht van deze fondsen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie dat zich inzet voor een gezond Nederland. Dit doen ze door te zorgen dat er genoeg voorzieningen zijn op het gebied van zorg, welzijn en sport voor ouderen, jongeren en mensen met een handicap.

Meer informatie?

Kijk op www.rijksoverheid.nl

Stichting Dioraphte

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. 

Meer informatie?

Kijk op www.dioraphte.nl

FNO - zorg voor kansen

In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Meer informatie?

Kijk op www.fnozorgvoorkansen.nl

Stichting Gezondheidszorg Spaarneland

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS) is een vermogensfonds dat gelieerd is aan Zilveren Kruis. SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen en/of stichtingen.

Meer informatie?

Kijk op www.zilverenkruis.nl

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Een fonds dat wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg door binnen gekozen jaarthema’s projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken.

Meer informatie?

Kijk op www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.

Meer informatie?

Kijk op www.janivostichting.nl

Stichting Weeshuis der Doopgezinden

Het Weeshuis der Doopsgezinden is een vermogensfonds:
een stichting met een eigen vermogen waaruit initiatieven voor jeugd in achterstandssituaties worden gesteund.

Meer informatie?

Kijk op www.weeshuisdoopsgezinden.nl

ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen ze bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Meer informatie?

Kijk op www.zonmw.nl